Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

New Medicine

New Medicine

„New Medicine” jest medycznym kwartalnikiem naukowym skupiającym się na tematyce otolaryngologii dziecięcej. Ukazuje się od 1996 roku. Naszym celem jest zapewnienie możliwości prezentacji wyników badań naukowcom i lekarzom z całego świata. Jednocześnie cenimy możliwość przedstawiania naszych badań szerokiej publiczności lekarzy klinicystów – otolaryngologów i otolaryngologów dziecięcych. Dzięki temu łączymy prestiż poważanego czasopisma naukowego z potrzebą docierania do klinicystów, co umożliwia naukowcom obserwowanie wprowadzania wyników ich badań w życie w praktyce klinicznej. Od marca 2017 roku wszystkie artykuły publikowane są zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i polskojęzycznej, dzięki czemu nie tylko docieramy do szerokiej publiczności międzynarodowej, ale także powiększamy zakres odbiorców wśród polskich lekarzy. Artykuły w „New Medicine” są indeksowane w wielu prestiżowych bazach naukowych, m.in. Google Scholar, SCOPUS, EMBASE, Directory of Open Access Journals, Academic Keys, Index Copernicus (120,50 pkt), i na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt). Nasza Rada Naukowa składa się z najlepszych specjalistów otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej z całego świata.


Strona czasopisma