Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Nowa Stomatologia

Nowa Stomatologia

„Nowa Stomatologia” jest czasopismem ukazującym się od 1996 roku.

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (40 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.
Periodyk powstaje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.
Zespół redakcyjny tworzą doświadczeni lekarze i redaktorzy. Redaktor Naczelną „Nowej Stomatologii” jest prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz koordynator polskiego oddziału ACFF. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadają przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.
Od 2016 roku „Nowa Stomatologia” ukazuje się jako pismo dwujęzyczne. Każdy zakwalifikowany do druku artykuł publikujemy zarówno w wersji polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej, dzięki czemu periodyk ma zasięg międzynarodowy.