Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Postępy Fitoterapii

Postępy Fitoterapii

„Postępy Fitoterapii” ukazują się od 2000 roku.

Czasopismo jest organem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (54,42 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Zespół redakcyjny tworzą autorytety w dziedzinie ziołolecznictwa, farmacji, biologii i mikrobiologii: dr n. biol. Stanisław Han, prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia, prof. dr hab. n. biol. Waldemar Buchwald i wielu innych.

„Postępy Fitoterapii” ukazują fitoterapię jako nowoczesną metodę leczenia. To czasopismo popularyzujące wśród lekarzy i farmaceutów badania analityczne, biologiczne, farmakologiczne i kliniczne w zakresie surowców i leków roślinnych.

Kwartalnik adresowany jest do lekarzy rodzinnych, farmaceutów, pracowników naukowych wydziałów farmacji, farmakologii, żywności i żywienia oraz mikrobiologii lekarskiej, do studentów wydziałów farmaceutycznych, ale także do czytelników niedysponujących wiedzą specjalistyczną.


Strona czasopisma