Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Postępy Nauk Medycznych

Postępy Nauk Medycznych

„Postępy Nauk Medycznych” to miesięcznik adresowany do lekarzy różnych specjalności. Każdy numer dotyczy odrębnego zagadnienia i jest prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Czasopismo istnieje na rynku od 1989 roku.

Miesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt), jest indeksowany w Index Copernicus (93,67 pkt) oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w „Postępach Nauk Medycznych” są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar.

Redaktorem Naczelnym od początku istnienia czasopisma jest prof. dr hab. med. Ryszard Brzozowski z Kliniki Chorób Wewnętrznych CMKP w Warszawie. (Od 2015 r. obowiązuje nazwa Klinika Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości). Natomiast zastępcami Redaktora Naczelnego są prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki, wybitny chirurg i uznany autorytet w swojej dziedzinie, oraz prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Kliniki Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP w Warszawie.

W skład Rady Naukowej wchodzi 20 profesorów o uznanym autorytecie ogólnopolskim i międzynarodowym. „Postępy Nauk Medycznych” ukazują się pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.


Strona czasopisma